lunedì 11 gennaio 2016

Els catalans a la Mediterrània medieval

Els catalans a la Mediterrània medieval
Noves fonts, recerques i perspectives
edició de Lluís Cifuentes i Comamala, Roser Salicrú i Lluch, M. Mercè Viladrich i Grau
pp. 500, € 45,00
Viella, 2015
ISBN: 9788867280131

Aquesta obra collectiva té com a objectiu fer aflorar recerques en curs i noves perspectives d’anàlisi de les circumstàncies i dels efectes de la presència catalana a la Mediterrània medieval.
Amb la decidida voluntat de fer convergir els esforços renovadors que s’estan duent a terme des de diverses disciplines, agrupa vint-i-cinc contribucions d’autors i autores europeus i americans, de prestigi internacional, escollides tant pel caràcter innovador com per l’esperit integrador, que poden contribuir a recontextualitzar, sota nous paràmetres, la presència dels catalans a l’espai inter i multicultural que va ser la Mediterrània medieval.
Tot plegat, amb la intenció d’avançar cap a una nova comprensió conjunta i cap a una nova aproximació global, més orientada cap a termes d’interacció cultural, social i econòmica, que superi l’enfocament més compartimentat que, tradicionalment, havia guiat l’estudi de l’expansió política, militar o mercantil de la Corona d’Aragó.