giovedì 31 maggio 2012

El vocabulari tèxtil a la documentació llatina de Catalunya a l’Edat Mitjana

La conferència tractarà sobre el vocabulari tèxtil contingut en la documentació alto-medieval conservada en territori català (objecte de la tesi doctoral).
L'estudi parteix d'una base filològica (semasiològica), ja que s'intenta esbrinar l'etimologia, l'origen i el significat de cada peça (recollint-ne les variants gràfiques). Tanmateix, s'endinsa també en la vida quotidiana de l'època, tot resseguint els costums, tant socials com domèstics, relacionats amb els  draps i els vestits. El corpus s'ha dividit en tres grups: els draps i els vestits eclesiàstics, els draps i els vestits laics o seculars, i els materials.
Metodològicament, malgrat tot, convé establir una subclassificació interna, per tal d'aclarir els conceptes. Així, dins del primer grup, distingim entre vestidures i draps (parament d'altar i ornamentació de parets i terres); en el segon, entre
indumentària (peces superiors, peces inferiors i accessoris) i draps domèstics (parament de llit, parament de taula i ornamentació de parets i terres); mentre que, en el tercer grup, s'estableix una divisió bàsica entre teixits de procedència vegetal i teixits de procedència animal, que al seu torn conté diverses subdivisions que ajuden a afinar les definicions (tipus de seda, tipus de pells, etc.). Cadascun dels mots va acompanyat d'una gran nombre d'exemples comentats extrets de la documentació suara esmentada. No es tracta, doncs, d'un estudi en forma de lèxic, sinó més aviat d'un estudi per camps semàntics. Cal tenir en compte, tanmateix, que les fonts de què disposem són força limitades, de manera que no sempre serà possible establir conclusions definitives respecte a la naturalesa de les peces estudiades.
La sessió tindrà lloc a la sala de graus de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585), el dimarts dia 5 de juny de 2012, a les 16:30h.

sabato 5 maggio 2012

II Jornadas Internacionales de Estudios Clasicos y Medievales

El Palimpsesto o Códice Reescrito es no solo el soporte de la escritura de un período de nuestra cultura, sino también su mejor símbolo. En el caso de las Jornadas que desde el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur se proponen organizar conjuntamente cada dos años el Centro de Estudios de Filología Clásica, Antigua y Medieval (CEFCAM) y el Centro de Estudios e Investigaciones de las Culturas Antigua y Medieval (CEICAM), con el nombre de Palimpsestos deseamos señalar el espíritu de los trabajos de investigación con que se identifica esta convocatoria. Por lo tanto, invitamos a un encuentro de ponencias referidas a las áreas tanto de Literatura, Filosofía, Historia, Religión, Derecho, Arte, Antropología, Tradición Clásica y sus distintas especialidades, cuanto de aquellas en que se entrecrucen sus temas y motivos, desde el pasado más remoto hasta el presente, en el incesante e ininterrumpido integumentum de nuestra memoria cultural.
Info: www.palimpsestos.uns.edu.ar.