lunedì 24 agosto 2020

Los motz e·l so afinant

Los motz e·l so afinant
Cantar, llegir, escriure la lírica dels trobadors
editado por Meritxell Simó
pp. 200, € 26,00
Viella, 2020
ISBN: 9788833131306

La poesia dels trobadors va ser concebuda com paraula viva, efímerament cristal·litzada en la performance davant una elit d’entesos. Aquesta intersecció de paraula, música i cos, i la recepció, oral i escrita, de la literatura trobadoresca configuren el marc conceptual en què s’inscriu aquest llibre. La relació entre vocalitat i escriptura en etapes que no han deixat petja manuscrita, així com les transformacions a què van donar lloc la lectura, la hibridació de gèneres, o els nous circuits geogràfics i socioculturals que van assimilar la lírica de cort occitana, són alguns dels temes que s’hi aborden. A través d’una sèrie de cales estratègiques, el volum reuneix treballs diversos: alguns, de tall filològic, indaguen les fonts i el sentit de textos connectats a la tradició lírica occitana; d’altres, de caire més interdisciplinari, exploren el significat del llegat trobadoresc endinsant-se en terrenys tan diferents com les ciències cognitives o la creació operística contemporània.
Meritxell Simó és professora de Filologia Romànica en la Universitat de Barcelona i directora de l’IRCVM (Institut de Recerca en Cultures Medievals) de la mateixa universitat. Ha publicat articles i monografies i ha dirigit projectes de recerca sobre la recepció europea dels trobadors. També ha dedicat la seva recerca a textos historiogràfics i narratius romànics, així com a la literatura feta per dones i a les representacions literàries de les dones a l’edat mitjana. 

sabato 17 novembre 2018

Bartolomé Bermejo

El Museo del Prado presenta una muestra antológica que, organizada con el Museu Nacional d’Art de Catalunya, permitirá admirar por primera vez en toda su dimensión el virtuosismo técnico y el sugestivo universo visual de Bartolomé Bermejo, un maestro de origen cordobés que desarrolló su actividad profesional en los territorios de la Corona de Aragón.
Bartolomé Bermejo fue una de las personalidades más fascinantes del panorama artístico de la segunda mitad del siglo XV y esta exposición, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el apoyo de la Fundación Banco Sabadell, reúne por primera vez la mayor parte de sus obras conservadas, repartidas por museos y colecciones de España, Europa y Estados Unidos como San Miguel triunfante sobre el demonio con Antoni Joan de Tous, procedente de la National Gallery de Londres o Piedad Desplà de la Catedral de Barcelona, entre otras.
Para mas informacion haga click aqui !

venerdì 30 giugno 2017

Cobles e lays, danses e bon saber

Cobles e lays, danses e bon saber 
L’última cançó dels trobadors a Catalunya: llengua, forma, edició
a cura d'Anna Alberni i Simone Ventura
pp. 288, € 35,00
Viella, 2017
ISBN: 9788867281169

Aquest volum recull els treballs presentats al seminari internacional del projecte The Last Song of the Troubadours. Linguistic Codification and Construction of a Literary Canon in the Crown of Aragon, XIV-XVth Centuries (European Research Council, FP 7 2009-2013-240170), celebrat a la Universitat de Barcelona el 24 de maig del 2013.
La poesia del corpus pres en consideració, escrita a Catalunya entre els segles XIV i XV, es caracteritza per una varietat formal que es manifesta sense trencaments en els temes ni en l’estil, encara arrelats a la fin’amor dels trobadors i al gènere que n’és la màxima expressió, la cançó. Per això, adoptant la perspectiva de la posteritat, es pren com a títol un conegut vers d’Ausiàs March, “cobles e lays, danses e bon saber / lo dret d’Amor no poden conquerer” (Ja tots mos cants me plau metre en oblit). Allò que March deixa enrere és la poesia entesa com un exercici lligat al gai saber: uns gèneres, una mètrica, una dicció que són portadors d’una manera estilitzada de parlar de l’amor, i una llengua poètica que, des de l’època dels trobadors, s’associa al codi cortès. Tots els articles del volum excepte el darrer, dedicat a les fonts documentals, tenen en comú una atenció especial als aspectes formals del text i a la seva transmissió: d’una banda, l’estudi del llenguatge entès com el lloc per excel·lència on s’actualitza la creativitat dels autors i on aquests dialoguen amb els autors del passat; de l’altra, la manera com les obres s’han transmès i llegit al llarg de la història.